Onderwijsresultaten

De resultaten van ons onderwijs meten we m.b.v. verschillende evaluatie-instrumenten. Zoals bv. observaties, methode gebonden toetsen en toetsen vanuit het leerlingvolgsysteem. De kinderen in groep 8 doen mee aan de doorstroomtoets van IEP . De doorstroomtoets is goedgekeurd door het ministerie van OCW. De doorstroomtoets meet de verplichte onderdelen op gebied van lezen, taalverzorging en rekenen. Zo krijgen wij inzicht in welk referentieniveau de kinderen beheersen (1F, 2F/1S). Voorafgaand aan de doorstroomtoets hebben de kinderen al een schooladvies ontvangen, de uitslag van de doorstroomtoets geeft een voorstel voor een passend VO-advies. Wettelijk is afgesproken dat het advies van de leerkracht leidend is.

’t Kofschip heeft het vertrouwen van de inspectie, we vallen onder het basistoezicht.
Hieronder ziet u de resultaten van de afgelopen jaren op basis van de referentieniveaus en een overzicht van de uitstroomgegevens.

Resultaten op basis van referentieniveaus

De resultaten op basis van de referentieniveaus zagen er afgelopen jaren als volgt uit:

Toelichting op de resultaten

Het lezen van deze gegevens, zonder daarbij de context te kennen, kan tot onjuiste interpretaties leiden. Wanneer wij als school deze gegevens interpreteren nemen we de groepscontext en de mogelijkheden van de leerlingen mee. Eindresultaten zeggen niet altijd iets over de groei die een groep of een leerling heeft gemaakt. We zijn van mening dat het draait om de groei die je kan behalen, rekening houdend met je mogelijkheden, talenten en belemmeringen. Als school richten we ons op het proces van groei.