PricoH: Christelijk onderwijs voor ieder kind!

PricoH heeft 14 christelijke basisscholen onder zijn beheer. Binnen deze scholen werken ruim 290 medewerkers. Vanuit onze christelijke identiteit vinden we dat iedereen er mag zijn. Iedere leerling mag zich ontwikkelen naar zijn/haar eigen talenten en mogelijkheden. Daarbij houden we oog voor de sterk veranderende maatschappij en willen we de leerlingen voorbereiden op de toekomst. We werken samen met andere deskundigen rondom het kind in Hoogeveen en zoeken in ons werk steeds de verbinding.

Doel van de vereniging

De vereniging heeft geen winstoogmerk. In het belang van het protestants-christelijk onderwijs probeert ze haar doel te bereiken door:
  1. het stichten en in stand houden van basisscholen voor christelijk onderwijs;
  2. samen te werken met andere organisaties, die ook het belang van dit onderwijs dienen.
Het bestuur van PricoH stelt het op prijs dat u als ouders lid wordt van de vereniging. De contributie bedraagt € 10,- per jaar. Door dit lidmaatschap kunt u mede de ontwikkeling van de scholen bepalen.

Adresgegevens

Stoekeplein 8A
7902 HM Hoogeveen
Telefoon: 0528 – 234494