Wij helpen je om het beste uit jezelf te halen

Wij helpen je om het beste uit jezelf te halen

Het kind centraal. Dat vinden we heel belangrijk bij ons op school. Hierbij zien we ouders als belangrijke gesprekspartner. Rick Kamping geeft les aan groep 4 en Jorien Schepers begeleidt als onderwijsassistent kinderen die extra hulp en zorg nodig hebben. ‘We hebben allemaal het kind als uitgangspunt”.
Image

Kind in beeld

Rick: ‘Aan het begin van het schooljaar hebben we een zorgvuldige overdracht. Hierin wordt besproken wat het kind en de groep het komende schooljaar nodig heeft van ons aan ondersteuning, begeleiding of uitdaging. Om te komen tot een goede groepsvorming besteden we de eerste drie weken hier vanuit de Kanjertraining veel aandacht aan. Vervolgens blijven we de onderwijsbehoeften van de groep en de kinderen goed volgen en stemmen ons handelen hierop af. Wanneer we vragen hebben over de ontwikkeling van een kind, kunnen we terecht bij onze intern begeleiders.’

Kind in de klas

‘Om kinderen het juiste te bieden werken we met ondersteunende, verdiepende en verrijkende materialen. Ook maken we gebruik van de instructietafel om te werken met individuele kinderen en kleine groepjes kinderen. Voor onze kinderen die extra uitdaging nodig hebben, bieden we Levelspel en Levelwerk aan. Dit daagt kinderen uit op cognitief gebied; het leert kinderen om te gaan met falen en leert ze creatief te denken en stimuleert ze om door te zetten. In onze plusgroep worden ze begeleid bij deze processen.’

Extra begeleiding

Jorien: ‘Wij als onderwijsassistenten begeleiden verschillende kinderen, daar waar ze hulp nodig hebben. Dit is extra ondersteuning naast wat de leerkracht de kinderen biedt. Samen met één van mijn collega's begeleid ik op dit moment een kind met het syndroom van Down. Het contact tussen ons als onderwijsassistenten, de leerkracht en intern begeleider is prettig. Dit maakt overleggen gemakkelijk. Iedereen is open en benaderbaar. ‘We stellen allemaal de ontwikkeling van het kind centraal.’
Image

‘We stellen allemaal het kind centraal.’

Image

Veilige sfeer

Jorien: ‘Als onderwijsassistent heb ik mijn eigen ruimte om te werken. Voor de kinderen is dit een rustige werkplek. Als ik door de school loop dan voel ik een veilig sfeer binnen de school en ik vind het fijn om te merken dat kinderen dat zo ook ervaren.’