Kinderen leren hun eigen keuzes te maken

Kinderen leren hun eigen keuzes te maken

Kinderen leren bij ons op school om zelf keuzes te maken, hun werk te plannen en samen te werken. Dat begint al in de kleutergroep en dat bouwen we langzaam uit tot groep 8. Een mooi proces, vinden leerkrachten Sander Hartman en Marleen van Genderen. ‘Je ziet kinderen groeien, zelfvertrouwen krijgen en zelfstandig worden.’ Hun eigen inbreng op hun ontwikkeling krijgt zo steeds meer vorm, ze worden eigenaar van hun eigen leerproces.
Image

‘Het is mooi om kinderen zelfstandig te zien worden’

Leren plannen

‘De daltonkernwaarden hebben in elke groep een duidelijke plek en de vaardigheden en verantwoordelijkheden van leerlingen worden steeds verder ontwikkeld. Zo kunnen kleuters kiezen welke activiteit ze gaan doen of in welke hoek ze gaan spelen. De leerkracht zorgt voor het aanbod en plant de vaste instructiemomenten. Leerlingen plannen vanaf de middenbouw hun werk zelf en bekijken aan de hand van hun resultaten ook zelf of ze extra instructie of oefening nodig hebben.’

Keuzevrijheid

‘Als leerkracht is het belangrijk om met kinderen in gesprek te blijven over de keuzes die ze maken. Op die manier leren kinderen reflecteren op hun handelen. In het daltononderwijs staat (keuze)vrijheid centraal, maar er zijn wel grenzen. Vrijheid in gebondenheid. Onze rol als leerkracht verschuift van leidend naar begeleidend, hierbij houden we rekening met de mogelijkheden van het kind.’

Zelfstandigheid

‘Zelfstandig werken op een daltonschool is actief leren en werken. Wat een kind zelf kan, laten we hem of haar ook zelf doen. De leerkracht stimuleert en stuurt bij op weg naar zelfstandigheid. Zo leren we kinderen omgaan met uitgestelde aandacht en zelf op zoek te gaan naar oplossingen.’

Samen leren

‘We werken vanaf groep 1 met maatjes. Iedere week zijn kinderen gekoppeld aan een klasgenootje. Zo leren ze met iedereen uit de klas samenwerken en kinderen leren elkaar goed kennen. Wanneer kinderen elkaar goed kennen, groeit het respect en vertrouwen voor elkaar. Ook wordt er gewerkt met coöperatieve werkvormen, waarbij je op een actieve manier samen aan een doel werkt. Bijvoorbeeld wandel-wissel-uit. Bij deze werkvorm delen kinderen informatie met elkaar over het onderwerp waardoor de kennis van de kinderen wordt vergroot.’

Leerlingenraad

‘Kinderen mogen ook meedenken over zaken die de hele school aangaan zoals bijvoorbeeld de inrichting van het nieuwe plein of de besteding van het zendingsgeld. Dat gebeurt in de leerlingenraad, waar vanuit groep 6 tot en met 8 twee leerlingen deelnemen. Ze leren hierdoor op jonge leeftijd al vergaderen, presenteren en samen beslissingen nemen. Het is mooi om kinderen zo zelfstandig te zien worden!’
Image