‘Leren met en van elkaar’

‘Leren met en van elkaar’

‘We zijn een school waar je mag zijn wie je bent en waar je mag leren van en met elkaar in een veilige omgeving’, vertelt directeur Sigrid Hartman enthousiast. ‘De school is de maatschappij in het klein. Het is een plek waar je niet alleen leert rekenen en schrijven, maar ook waar je leert samenleven.’
Image

'School is een plek waar je leert samenleven' - Sigrid

Samenwerken

‘We staan als school middenin de samenleving en we zijn als leerkrachten niet alleen bezig met hoe we de stof het beste kunnen overbrengen. Lesgeven is meer dan leren. Ook opvoeding en gedrag spelen een rol. Wij werken daarom nauw samen met pedagogische ondersteuners van buiten de school. Experts die ons helpen met opvoeding en gedrag en met ons meekijken en meedenken.’

Extra aandacht

‘Als een kind al met een vol hoofd naar school komt, dan past daar niet nog een rekensommetje bij. Hoe mooi is het dan dat je een expert inschakelt? Zodat de leerkracht zich kan concentreren op het lesgeven en de leerling de ruimte krijgt. We merken dat het kinderen goed doet om extra aandacht te krijgen. We zoeken altijd naar mogelijkheden en samenwerkingen.’
Image
Image

Interactief lesgeven

‘Alle kinderen doen mee en we stimuleren het samen leren. In een groepje nadenken over een antwoord en dat op een wisbordje schrijven, bijvoorbeeld. Onze leerkrachten geven interactief les en haken aan bij wat er al is geleerd. Zo blijft er ruimte over voor kinderen die meer aankunnen om zich te verdiepen en kinderen die moeite hebben met de stof, krijgen extra uitleg, eventueel met materiaal.’

Elkaar helpen

‘We leren kinderen al van jongs af aan om zelf de regie te nemen en elkaar te helpen. Als een klasgenootje wat alleen is, maken we ze daar attent op. Kinderen in hun waarde laten, ze laten weten dat ze er mogen zijn en naar ze luisteren… Dat is wat we doen en wat de kinderen ook leren.’
Image
Image

Samen groepsregels afspreken

‘Als school hebben we een missie en in alle groepen wordt een groepsmissie opgesteld, met daaraan gekoppeld groepsregels. Hoe zorgen we ervoor dat we de missie volgen? En dat we het elke dag een beetje beter doen? Per klas werken we ook aan groepsdoelen. Tot 10 tellen bij de kleuters of de tafel van 5 leren in de middenbouw, bijvoorbeeld. Het draait allemaal om doelen leren stellen en nadenken over wat je leert. We proberen op een speelse manier het eigenaarschap bij kinderen te prikkelen.’