De Juliana van Stolbergschool staat voor een kwalitatief goede school waar kinderen zich op een positieve manier optimaal kunnen ontwikkelen op zowel sociaal als cognitief gebied.

Kernwaarden daarbij zijn:

 • Christelijke identiteit
 • Respect
 • Verantwoordelijkheid
 • Veiligheid
 • Positiviteit

Wij beloven:

 • Dat we uitgaan van de kracht van het compliment;
 • Ieder kind te betrekken bij de eigen leerontwikkeling;
 • Een enthousiast en professioneel team;
 • Een veilige en goede sfeer om talenten te ontwikkelen;
 • Goede samenwerking met ouders en externen;
 • Samenwerken en samen leren te stimuleren;
 • Passend onderwijs;
 • Een gestructureerde en uitdagende leeromgeving.

Onderwijsdoel:

Kinderen hebben na 8 jaar basisonderwijs het volgende bereikt:
 • Ze zijn voorbereid op het vervolgonderwijs.
 • Ze hebben zich de vaardigheden lezen, rekenen, taal en schrijven op een persoonlijk niveau eigen gemaakt.
 • Ze kunnen zich op hun niveau zowel schriftelijk als mondeling goed uitdrukken.
 • Ze kunnen omgaan met eigen emoties en die van een ander.