CBS Juliana van Stolberg is een christelijke school. Uit de verhalen uit de Bijbel over God en mensen leer je hoe je leven kunt. Naar dat voorbeeld weet je hoe je met jezelf en de ander kunt omgaan. Ieder mens verdient respect, ieder mens is waardevol. De leerlingen van groep 8 maken kennis met andere wereldgodsdiensten. Onze schooldeuren staan open voor kinderen waarvan de ouders de christelijke identiteit van de school onderschrijven en/of respecteren ongeacht geloof of achtergrond. We willen een school zijn, waar we samenleven en respect hebben voor elkaar, voor anderen en hun mening, voor de schepping, de natuur: dat is wat we kinderen leren.