‘We geven les in goed gedrag’

‘We geven les in goed gedrag’

Uitgaan van het positieve. Complimenten geven. Dat doen we bij ons op school. ‘We geven kinderen les in goed gedrag zodat ze weten wat er van hen wordt verwacht. Goed gedrag belonen we… en dat werkt!’, zegt leerkracht Hanna Polstra enthousiast.

Schoolbreed

‘Positive Behavior Support - kortweg PBS – gaat uit van het positieve en het is een schoolbreed systeem om goed gedrag aan te leren bij kinderen. Van de kleuterklas tot en met groep 8: we werken in iedere groep op dezelfde manier. Met als uiteindelijk doel dat het positieve gedrag echt iets van henzelf is geworden.’
Image

Les in goed gedrag

‘Positiviteit, verantwoordelijkheid, respect en veiligheid. Dat zijn onze speerpunten en om dit te bereiken hebben we regels bedacht die we belangrijk vinden. Daar hebben we lessen bij gemaakt. De PBS-lessen staan apart op ons rooster. We vinden het zo belangrijk dat we er tijd en ruimte vrijmaken voor lessen in gedrag.’

'Mooi als kinderen elkaar complimentjes geven' - Hanna

Letten op goed gedrag

‘Ook leerkrachten focussen zich op wat goed gaat. Het woordje ‘niet’ vermijden we zoveel mogelijk. Je mag niet rennen in de gang wordt dan: in de gang lopen we rustig. Dat klinkt veel positiever, toch?’

Muntjes sparen

‘Goed gedrag belonen we. In de onderbouw krijgen kinderen een muntje. Een voorbeeld: “Ik zie dat je je handen bij jezelf houdt. Wat fijn dat je daaraan denkt!” Een kind mag dan een kruisje zetten achter zijn naam en het muntje in een potje doen. Bij 10 muntjes (en dus kruisjes) volgt de beloning. Kinderen sparen ook voor een groepsbeloning. Even lekker op het grote plein spelen. Dat vinden kleuters geweldig!’
Image
Image

Lezen met kleuters

‘Oudere kinderen kunnen bandjes sparen en vinden het heel leuk om een kwartiertje bij de kleuters te mogen helpen. Samen een spelletje doen of voorlezen. Of iets langer spelen op het plein. In iedere groep werken we op dezelfde manier, de regels zijn duidelijk en we zijn als leerkrachten alert op goed gedrag.’

Trots

‘Het werkt! Wat ik het allermooiste vind om te zien is dat kinderen elkaar positief benaderen. Dat ze elkaar een complimentje geven. Wat kun jij goed helpen zeg, hoor ik dan. En dan voel ik me trots.’