‘Zelfvertrouwen door Snappet’

‘Zelfvertrouwen door Snappet’

Dankzij het digitale programma Snappet zien kinderen gelijk of ze een opdracht goed hebben gemaakt. ‘Dat motiveert enorm en het geeft ze heel veel zelfvertrouwen’, vertelt leerkracht Agnes van Goor enthousiast. ‘Snappet is onze nakijkmachine!’

Zicht op voortgang

‘Vanaf groep 5 tot en met 8 werken we voor begrijpend lezen, spelling, taal en rekenen met het programma Snappet. Het allergrootste voordeel van dit digitale onderwijsplatform is dat kinderen direct feedback krijgen op hun werk. Ze zien meteen of het goed of fout is. Als leerkrachten hebben we ook gelijk zicht op de voortgang.’
Image

Zelfvertrouwen

‘Daardoor kunnen we tijdens de les de kinderen die extra hulp nodig hebben, al helpen. Anders zie je het pas als je het werk na schooltijd hebt nagekeken. Snappet past zich ook aan het niveau van de leerlingen aan. Deze manier van werken is heel goed voor het zelfvertrouwen. “Yes, ik heb het goed!” Dat hoor ik ze regelmatig zeggen.’

In een schrift werken

‘Kinderen zitten bij ons zeker niet de hele dag achter een beeldscherm. We kijken heel goed bij welke vakken we digitale methoden inzetten. We leren kinderen met rekenen een bepaalde strategie aan, die ze in hun schrift uitwerken. Het antwoord vullen ze dan in Snappet. Goed leren schrijven vinden we ook erg belangrijk en daar besteden we dan ook veel aandacht aan.’

Leren programmeren

‘Tot en met groep 4 leren kinderen op papier rekenen, lezen en schrijven. In groep 3 en 4 gebruiken we de digitale software van Pluspunt naast de methodelessen. We hebben de Dash en Dot-robot en Kleuters leren met de Bee-Bot programmeren. Dit is een robot in de vorm van bij, die ze allerlei leuke opdrachten kunnen geven.’
Image

'Snappet is onze nakijkmachine' - Agnes

Image

De tafels joggen

‘Voor leerlingen die meer aankunnen hebben we verdiepende stof: Rekentijgers en Taaltoppers en Snappet kan ook andere vakken aanbieden. Met de methode Pittige Plustorens leren meer- en hoogbegaafde kinderen projectmatig werken. Voor alle lessen geldt dat we coöperatieve werkvormen proberen in te zetten. De tafels joggen (dit kan via YouTube) of springen op de getallenlijn. Even lekker bewegen!’