‘We kennen onze leerlingen goed’

‘We kennen onze leerlingen goed’

Stoepkrijten tijdens een rekenles? De getallenlijn écht springen? Estafette met spelling? Jazeker! Op De Hoeksteen leren kinderen ook door bewegend te leren. Ze hoeven niet de hele dag op hun stoel te blijven zitten. ‘Als je kunt springen en rekenen tegelijk, betekent dat de stof al is opgeslagen’, legt intern begeleider en leerkracht Sandra Pastoor uit.
Image

Duidelijke structuur

‘Kinderen houden van duidelijkheid en structuur. We werken dan ook met dagrimtekaarten, zodat ze weten hoe de dag verloopt. Ze weten hierdoor wanneer ze welke les hebben, wanneer het pauze is en wanneer het tijd is om naar huis te gaan. Aan het begin van iedere les zeggen we duidelijk wat we gaan leren en waarom.'

Heldere uitleg

‘Leerkrachten controleren tijdens het uitleggen van de stof altijd of een kind het snapt en spelen daar ook op in. Kinderen die niet zo veel uitleg nodig hebben, mogen alvast lekker aan het werk en de anderen kinderen luisteren naar de korte klassikale instructie. Kinderen die moeite hebben met de stof komen aan de instructietafel voor extra uitleg.’

‘Leren is meer dan stilzitten’

Image
Image

Doorgaande leerlijn

‘Onze onderwijsassistenten helpen kinderen ook om de stof nog even extra uit te leggen en te oefenen. We kennen de kinderen allemaal en kunnen goed inspelen op wie een kind is en wat het nodig heeft. Verder houden we de doorgaande leerlijn in de gaten. We weten wat er in het volgende schooljaar wordt aangeboden en bereiden kinderen hierop voor.’

Werken op Chromebooks

‘Vanaf groep 5 wordt er gewerkt op Chromebooks. Groep 7/8 gebruikt deze voor rekenen, taal, spelling, aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Om de schrijfvaardigheid bij de vakken goed te blijven oefenen, wordt het Chromebook in groep 5/6 ingezet bij rekenen, taal en natuur. Kleuters en kinderen uit groep 3 en 4 werken spelenderwijs met een iPad of laptop.’

Snel overzicht

‘Door het werken op de computer krijgen de leerkrachten direct overzicht op het resultaat van de kinderen. Zo kan er direct ingespeeld worden op de leerstof die nog moeilijk is. Kinderen werken op de computer en gebruiken daarnaast hun schrift om sommen uit te rekenen, bijvoorbeeld. Ieder kind heeft een blokje op tafel met een rode en groene stip een vraagteken. Als ze het blokje op het vraagteken zetten, weten ze dat we even langskomen. Dat zorgt voor rust en duidelijkheid.’
Image