‘Je veilig voelen is heel belangrijk’

‘Je veilig voelen is heel belangrijk’

‘We willen graag dat kinderen het gevoel hebben: hier voel ik me op mijn gemak. Want pas als je je helemaal op je plek voelt, kom je aan leren toe’, zegt leerkracht Roelof Schonewille. ‘Met elkaar werken we aan een goede sfeer bij ons op school.’
Image

‘Samen maken we er een gezellige school van’

Pesten tegengaan

‘Kiva is een schoolbreed programma voor positieve groepsvorming en het versterken van de sociale veiligheid. Eén keer in de week krijgen de kinderen KiVa les. Tijdens de KiVa- momenten besteden we veel aandacht aan de positie in de groep van ieder kind. Wat kan ik doen, zodat het fijn is voor mijzelf en de ander? De leerkracht observeert de hele week de groep en signaleert wat actueel is. Met deze gegevens in het achterhoofd plant hij zijn KiVa- les. Ook helpt dit om het pesten te voorkomen. Want je veilig voelen is heel belangrijk!’

Vragenlijst invullen

‘We willen ook graag weten hoe kinderen de sfeer op school ervaren. Kinderen vullen twee keer per jaar individueel een vragenlijst in op hun Chromebook. Voor ons is dat een meetmoment. Voelen kinderen zich veilig? Wat kunnen we nog doen? We zijn natuurlijk iedere dag met de kinderen bezig, maar je ziet en merkt nu eenmaal niet alles. Daarnaast vragen we de ouders ook om een vragenlijst in te vullen over de veiligheid van hun kind.’

Praten met kinderen

‘We horen graag ook zelf van kinderen hoe het met ze gaat. Tijdens het tienminutengesprek praten we niet over hen maar met hen, ze zijn er zelf bij. Bijvoorbeeld. Hoe gaat het met je? Zit je lekker in je vel? Wat wil je nog leren? Dat vinden we belangrijk om te weten. Ieder kind is uniek. De Hoeksteen heeft ook een leerlingenraad waarin kinderen leren hoe ze kunnen meedenken met school. Samen maken we er een gezellige school van!’
Image