De vereniging

PricoH heeft 13 christelijke basisscholen onder haar beheer. Binnen deze scholen werken ruim 290 medewerkers....

Lees

Identiteit

In de bijbel wordt er op verschillende plaatsen over een Hoeksteen gesproken.

Lees

Onderwijsdoelen

Op onze school streven we naar goed onderwijs. We richten ons onderwijs zo in dat het...

Lees

Onderwijsresultaten

De onderwijsbehoeften van alle kinderen worden in kaart gebracht aan de hand van...

Lees

Onderwijskwaliteit

Jaarlijks informeren wij de Inspecteur van Onderwijs en de bovenschoolse directie over de opbrengsten.

Lees

Klachten en veiligheid

Alle medewerkers van PricoH doen hun uiterste best om ervoor te zorgen dat uw kind het onderwijs krijgt dat hij/zij verdient.

Lees

Ouderbijdrage en opvang

De overheid vergoedt niet alle kosten die een school maakt.

Lees

Leerplicht en vervolgonderwijs

Meestal gaat een 4-jarige als vanzelf naar de basisschool.

Lees

Samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 2203 (afdeling Meppel / Hoogeveen / Steenwijk) wil...

Lees