‘We staan open voor iedereen’

‘We staan open voor iedereen’

De Hoeksteen is een christelijke school, waar het geloof de basis is voor alles wat we doen. ‘Onze identiteit komt ook tot uitdrukking in de manier waarop we met elkaar omgaan’, legt leerkracht Martine Niemeijer uit. ‘Warm en liefdevol. Net zoals Jezus dat deed.’
Image

Warm en liefdevol

‘Als collega’s leven we vanuit de bijbel en dat betekent dat de liefde van Jezus centraal staat. Naar elkaar en naar de kinderen. Ouders voelen zich thuis bij ons op De Hoeksteen, ook als ze niet kerkelijk zijn. Ze omschrijven de sfeer als warm en liefdevol. Dat vind ik een compliment!’

Dagopening

‘Het eerste centrale moment in de klas is de dagopening. Dan zingen we met elkaar christelijke liedjes en bidden we. Tijdens het kringgebed mogen kinderen zelf ook bidden voor bijvoorbeeld iemand die ziek is of voor dingen die gebeuren in de wereld. En ze mogen danken voor het eten en drinken of iets anders waar ze dankbaar voor zijn.’

‘Op de Hoeksteen kun je bouwen’

Bijbelverhalen

‘Nieuwe ouders krijgen een kijkbijbel als ze bij ons op school komen. Daar kunnen ze samen met hun kind uit lezen. In groep 7/8 wordt er echt uit de bijbel gelezen, om de kinderen daar wegwijs in te maken. Op de afscheidsavond krijgen ze hun bijbel ook mee naar huis. We gebruiken de methode Kind op Maandag. Zo krijgen de kinderen veel Bijbelverhalen te horen. Met de ondersteuning van platen worden de verhalen dichtbij de kinderen gebracht. Hierbij kijken we wel steeds of de verhalen al geschikt zijn voor de jonge kinderen. Zo niet, dan komt het verhaal in de hogere groepen pas aan de orde.’
Image
Image

Samen vieren

‘Als christelijke school doen we ook mee aan dankdag, dat is één keer per jaar in de kerk. We vieren dit samen met ouders. Pasen en Pinksteren vieren we met alle kinderen samen in school. En Kerst is het ene jaar in de kerk en het andere jaar met een wandeling door het dorp. Ook daar nodigen we de ouders bij uit. In die drukke decembermaand hebben we één moment in de week met de hele school om samen toe te leven naar Kerst: advent.’
Image

Ons logo

In het logo is onze identiteit terug te zien. Jezus wordt in de bijbel vergeleken met de Hoeksteen, de belangrijkste steen in een bouwwerk. Op Hem willen we als school bouwen.