‘Een kleine school met een groot aanbod’

‘Een kleine school met een groot aanbod’

‘Laagdrempeligheid is belangrijk. Blijf niet bij het traditionele schoolhek staan, maar loop gewoon naar binnen. Als er iets aan de hand is of we vinden het nodig om even contact te hebben, nodigen we ouders uit voor een persoonlijk gesprek. Ook bij positief nieuws!’, vertelt Rolf ten Hoor, leerkracht op De Hoeksteen.

Plusklas

‘We zijn een kleine school met een groot aanbod en een grote kring aan voorzieningen, wat het voor mij als leerkracht natuurlijk erg leuk en uitdagend maakt. We hebben oog voor alle zorgleerlingen. Niet alleen de leerling die moeite heeft het niveau van zijn klasgenootjes bij te benen, maar ook de leerling die juist aan de bovenkant buiten de boot valt. Met de plusklas geven wij de extra uitdaging die zij nodig hebben.’
Image

Pittige stof

‘De plusklas bestaat uit bovenbouwleerlingen van verschillende deelnemende scholen en komt één keer per week bij elkaar om vakken te volgen die in het regulier basisonderwijs niet worden aangeboden. ‘Spaans, filosofie, wiskunde… pittige stof voor hoogbegaafden, waar de leerlingen flink hun hersenen bij kunnen kraken.’

‘De kracht van kleinschaligheid’ - Rolf

Specialisme

‘Ouders ervaren het als erg plezierig dat we zoveel specialisme in huis hebben. Het maakt niet uit wat voor vraag je hebt of waar je met je kind tegenaan loopt, wij zoeken naar een geschikte oplossing. En betreft het toch een specialisatie die ons als leerkracht de pet te boven gaat, dan schakelen we onze intern begeleider in. Zij bekijkt samen met ons of het nodig is om bij een bepaald vraagstuk of probleem hulp in te schakelen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een logopedist of psycholoog. Uiteraard gaat dit altijd in overleg met de ouders.’
Image
Image

Nauw betrokken

‘Voor een kleine school binnen een kleine gemeenschap is het vrij makkelijk schakelen tussen instanties, organisaties en personen uit de omgeving. We werken veel samen met verschillende partijen uit het dorp. Zo is er een nauwe betrokkenheid tussen onze school, de kerk en het dorpshuis. In het dorpshuis geven wij ook onze gymlessen en is de peuterspeelzaal van Nieuweroord gevestigd.’

Buitenschoolse opvang

‘Sinds 2020 is er een BSO in het gebouw van De Hoeksteen aanwezig. Dat maakt het plaatje compleet. Je hoeft geen gigantische school te zijn om alles in huis te hebben. Met goede samenwerkingen en betrokkenheid binnen de gemeenschap kom je net zo ver én blijft ons onderwijs persoonlijk. Dat is wat mij betreft de kracht van kleinschaligheid.’