‘Samen bouwen aan de toekomst!’

‘Samen bouwen aan de toekomst!’

Onze school draagt de naam ‘De Hoeksteen’. De hoeksteen is een bekende Bijbelse metafoor. In de bouwtraditie van het oude Israël was de hoeksteen het meest belangrijke onderdeel van een gebouw: het uitgangspunt van de bouw. Zonder de hoeksteen zou het gebouw in elkaar storten. In de Bijbel wordt Jezus vergeleken met 'De Hoeksteen'. In onze school willen we ook vertrouwen en steunen op Jezus. Als school willen we de ouders en kinderen tot steun zijn en in vertrouwen met elkaar samenwerken.
‘De Hoeksteen’ wordt gevormd door kinderen, leerkrachten en ouders. Samen vormen we onze school. Iedereen wordt gezien als een belangrijke steen in onze school. Elke steen is uniek, zoals ook ieder kind uniek is. Jij en de ander mogen er zijn zoals je bent. Het is belangrijk dat iedereen zijn ‘steentje’ bijdraagt.

Op onze school hebben we oog voor de verschillen tussen de kinderen. Daar hebben we ons onderwijs op afgestemd. We zijn er steeds naar op zoek wat ieder kind nodig heeft. We zien relatie als een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen. In een veilige en vertrouwde omgeving kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen tot jongvolwassenen. Als ouders/verzorgers en de school werken wij in wederzijds vertrouwen aan de ontwikkeling van de kinderen. Samen vormen we de school, samen bouwen we aan de toekomst!
U bent van harte welkom om nader kennis te maken en we geven u graag een rondleiding door onze school!

Namens het schoolteam,
Image

Jos van Dijk

Directeur