‘Je veilig voelen’

‘Je veilig voelen’

‘We bereiden onze kinderen voor op de toekomst, we moedigen ze aan, dagen ze uit en begeleiden ze om zelfredzame burgers te worden. Hoe we dat doen? ‘We streven naar een veilig schoolklimaat, waarbinnen passend, betekenisvol en uitdagend onderwijs wordt gegeven’, vertelt directeur Jos van Dijk.
Image

‘De Hoeksteen... samen bouwen aan de toekomst!’

De vier V's

‘De kernwaarden bij ons op school zijn verbinding, veiligheid en vertrouwen en daarna ook verantwoordelijkheid (4V’s). Wij willen dat kinderen, leerkrachten en ouders zich gezien, gehoord en geaccepteerd voelen en dat ze ervaren dat ze erbij horen.’

We doen het samen

‘We kennen de leerlingen écht en hun ouders ook. Verbinding is heel belangrijk; we willen op dezelfde golflengte zitten met de ouders. We delen met ouders wat er speelt op school en we nodigen hen uit om hetzelfde te doen. Dat voelt vertrouwd voor de kinderen.’

Kinderen kennen

‘Samen met de leerkracht zoek ik nieuwe leerlingen thuis op. Dat wordt erg gewaardeerd, merken we. Aan het begin van ieder schooljaar is het kind aanwezig bij het startgesprek. We vinden het belangrijk om te weten wat er speelt, op welke manier we een goede relatie kunnen opbouwen en hoe het kind het beste tot leren kan komen. Samen met ouders zijn we op zoek naar wat het beste is voor hun kind.’
Image
Image

Je veilig voelen

‘Ieder kind mag zichzelf zijn. We leren kinderen om respect te hebben voor onderlinge verschillen. Dat past ook bij de Bijbelse metafoor: De Hoeksteen. Ieder steentje is uniek én we hebben ze allemaal nodig. Leerkrachten en leerlingen zijn samen verantwoordelijk voor een goede sfeer in de klas. Door daar regelmatig met elkaar over in gesprek te gaan, duidelijk af te spreken hoe je met elkaar omgaat en daar zelf een voorbeeld in te zijn, creëer je een veilige omgeving. Heel belangrijk, want alleen dan kom je het beste tot leren.’

Betekenisvol onderwijs

‘Kinderen willen graag laten zien wat ze kunnen. Het is belangrijk dat kinderen zich competent voelen; het vertrouwen en het plezier dat ze ervaren in hun eigen kunnen. In ons onderwijs zijn we steeds op zoek naar wat een kind nodig heeft en sluiten daarbij aan. Dit kan herhaling of verdieping zijn, heel praktisch of theoretisch. We bieden passend, betekenisvol en uitdagend onderwijs.’
Image
Image

Aanbod en specialismes

‘We zijn een kleine school met een breed aanbod. Er is veel aandacht voor traditionele vakken als taal, lezen en schrijven. De kinderen verwerken de leerstof in groep 5 t/m 8 digitaal. We bieden extra zorg aan met ondersteuning door onderwijsassistenten, een logopedist, een fysiotherapeut, een orthopedagoog, een gedragsspecialist, een plusklas en voor- en naschoolse opvang.’

Zelfredzame burgers

‘We helpen kinderen om uit te groeien tot zelfredzame burgers en dat doen we door ze verantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces. Wanneer de kinderen zich hier bewust van zijn, voelen en tonen ze eigenaarschap. Zelf doen, zelf ontdekken en zelf problemen oplossen wordt bij ons op school gestimuleerd.’

Zelf keuzes maken

‘De inbreng van onze kinderen vinden we belangrijk. In de leerlingenraad kunnen kinderen nadenken over zaken die ze belangrijk vinden voor de school. Tijdens de les krijgen de kinderen regelmatig een opdracht mee die ze zelfstandig op het leerplein mogen uitvoeren. Alleen of in een groepje. Zelf keuzes maken of samenwerken staan hierbij centraal. Individuele vrijheid is heel belangrijk, maar wel binnen gestelde kaders, zodat de kinderen weten wat er van hen verwacht wordt.’