Rijk thematisch onderwijs

Rijk thematisch onderwijs

Hoe wordt leren leuk? De Hoeksteen behandelt in alle groepen dezelfde thema's. Die onderwerpen gaan leven bij de leerlingen en hebben een positieve uitwerking op hun leermotivatie. ‘Wij stimuleren onze kinderen door te werken in een rijke leeromgeving’, vertelt Annet Krikken, leerkracht en deelnemer aan de werkgroep thematisch onderwijs. ‘Een rijke leeromgeving daagt ze uit om op onderzoek te gaan.’ De Hoeksteen gebruikt rijk thematisch onderwijs om lessen met elkaar te verbinden. Zo ontstaat er een overkoepelend en breed aanbod van vakken en leeromgevingen.
Image

“We streven naar gemotiveerde kinderen, leerkrachten en ouders.”

Een rijke leeromgeving

'We gebruiken de methode Blink als handvat en inspiratie voor het thematisch onderwijs. Deze lesmethode voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek gebruikt onderzoekend en ontdekkend leren als uitgangspunt. Thematisch leren levert een enorme bijdrage aan de leermotivatie van leerlingen. Onze aanpak is gebaseerd op literatuurstudies en cursussen over de werking van de hersenen. Kennis en vaardigheden stimuleren binnen eenzelfde thema draagt bij aan groeiende verbindingen in ons brein. We zorgen dat het thema overal zichtbaar is. Momenteel werken we aan het thema ‘wereld’. Er hangt veel materiaal over het thema aan de muren. Wereldoriëntatie krijgt extra aandacht en bij vakken als taal, begrijpend lezen, crea-opdrachten en techniek behandelen we ook het thema. Enthousiaste en betrokken ouders gaan mee op excursie naar het VOC-schip in Lelystad. Alle ouders worden via de ouderapp Parro op de hoogte gehouden en uitgenodigd voor een inloopmoment bij de afsluiting van het thema. Onze klassen laten dan trots zien wat ze hebben gedaan.’
Image
Image

Veel lezen over het thema

‘Bij begrijpend lezen zoeken we een rijke tekst uit die bij het thema past,' vertelt Annet. Een rijke tekst ligt net boven het kennisniveau van de kinderen. Hierdoor komen ze in aanraking met nieuwe woorden, zinnen en kennis. 'We starten meestal met het bekijken van een filmpje over de tekst, gevolgd door een kijkvraag en een herhaling van het filmpje. De leerkracht leest de tekst voor en dan lezen de kinderen de tekst zelf nog eens. De volgende les gaan we aan de slag met de verwerking. Het is goed om veel tijd in te ruimen voor deze vorm van begrijpend lezen. Het geeft ze binnen het thema voldoende ruimte om onderwerpen aan elkaar te verbinden. Dat komt het tekstbegrip ten goede.'
Image
Image

De vier V’s

De Hoeksteen maakt gebruik van Diatoetsen om de ontwikkeling van kinderen in kaart te brengen. 'Daarmee kijken we niet enkel naar het landelijk gemiddelde, maar vooral naar de eigen capaciteiten van de kinderen. De bijbehorende groeiwijzer helpt ons ontdekken waar de groeiruimte voor onze kinderen zit.’ De kernwaarden bij op De Hoeksteen worden samengevat in de vier V's: verbinding, veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid. De school wil dat kinderen, leerkrachten en ouders zich gezien, gehoord en geaccepteerd voelen. Om een positief leerklimaat te creëren werkt de school continu aan sociale veiligheid en individuele ontwikkeling. 'Er is een groeiend besef bij de leerling dat het op school komt voor de eigen ontwikkeling,' vertelt Annet gepassioneerd. ‘We streven naar gemotiveerde kinderen, leerkrachten en ouders. Onderwijs moet leven en dan volgen de resultaten vanzelf.’