De vereniging

PricoH heeft 13 christelijke basisscholen onder haar beheer. Binnen deze scholen werken ruim 290 medewerkers....

Lees

Identiteit

Onze school draagt de naam ‘De Hoeksteen’. De Hoeksteen is een bekende Bijbelse metafoor...

Lees

Onderwijsdoelen

De school ook de opdracht om kinderen voor te bereiden op hun rol in de maatschappij...

Lees

Onderwijsresultaten

De ontwikkeling van kinderen is natuurlijk veel breder dan het leren lezen, rekenen en spellen.

Lees

Onderwijskwaliteit

Om de kwaliteit van ons onderwijs te meten en om keuzes te maken...

Lees

Klachten en veiligheid

Alle medewerkers van PricoH doen hun uiterste best om ervoor te zorgen dat uw kind het onderwijs krijgt dat hij/zij verdient.

Lees

Ouderbijdrage en opvang

Jaarlijks maakt de ouderraad een begroting waarin de verschillende kosten zijn opgenomen...

Lees

Leerplicht en vervolgonderwijs

Meestal gaat een 4-jarige als vanzelf naar de basisschool.

Lees

Samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 2203 (afdeling Meppel / Hoogeveen / Steenwijk) wil...

Lees