‘Komen tot verwondering!’

‘Komen tot verwondering!’

Ieder kind is van nature nieuwsgierig, verwondert zich over de wereld om hem of haar heen en wil graag nieuwe dingen leren. ‘Leren gaat vanzelf, als de omstandigheden maar juist zijn’, vertelt directeur Mart Peeneman. ‘Daar ligt de prachtige taak van het onderwijs: zorgen voor goede en veilige omstandigheden en van daaruit kinderen begeleiden in hun ontwikkeling als mens om hun plek in de wereld in te nemen.’

‘Kleine kinderen kunnen dat nog zo mooi: zich verwonderen en verbazen over de schoonheid van de schepping. Nieuwsgierig zijn, duizend en één vragen stellen, van alles willen weten, gewoon zichzelf zijn. Hoe ouder we worden, hoe meer we de neiging hebben om deze natuurlijke houding kwijt te raken. Daar ligt een belangrijke opdracht voor de leerkracht.’
Image

’Je hoeft de bal alleen maar op de stip te leggen’ - Mart

‘Ik zie jou!’

‘Ik zie jou! Vanuit deze grondhouding werken onze leerkrachten. Wat gaat er in dat koppie om? Sluit wat ik nu doe aan bij wat dit kind nodig heeft? Die vragen stellen we onszelf steeds, om ervoor te zorgen dat kinderen volledig tot hun recht komen en de beste zichzelf worden, zoals ze bedoeld zijn. Ook wij als leerkrachten kijken kritisch naar ons eigen handelen.’

Kleuters leren spelenderwijs

‘Kleuters leren spelenderwijs. We laten ze wennen aan de structuur van het naar school gaan. Hoe verhoud ik mij tot de ander? Wie ben ik? Hoe gedraag ik me? Hoe is het om in een groep te functioneren? Spelenderwijs worden deze sociale vaardigheden geleerd. Maar daarnaast natuurlijk ook vaardigheden op het gebied van taal, rekenen, motoriek, bijvoorbeeld. We volgen de ontwikkeling door te observeren. Laat kleine kinderen vooral lekker kleuteren voordat ze naar groep 3 gaan, dat is nodig!’
Image
Image

Betekenisvol onderwijs

‘Onze leerkrachten dagen kinderen uit om hun vaardigheden en kennis te vergroten. Ze houden daarbij rekening met het unieke karakter van ieder kind. Ze leren kinderen om een zelfstandige, lerende en reflecterende houding te hebben. Om bewuste keuzes te maken en verantwoordelijkheid te dragen. Ze prikkelen, motiveren en dagen kinderen uit om een stap verder te gaan en maken het onderwijs betekenisvol. De kinderen weten wat ze leren en waarom. Dat spreekt kinderen erg aan! We hoeven de bal alleen maar op de stip te leggen…’
Image
Image

Gods schepping

‘We geloven in onderwijs dat kinderen leert zich te verwonderen over Gods schepping en de leefwereld om hen heen. Hoe sta ik in verbinding met mezelf, de ander, de schepping en bovenal de Schepper? We gaan ook steeds meer naar buiten! God heeft ons immers niet gemaakt om de hele dag stil te zitten en binnen te zijn. We hebben een verwondertuin in ontwikkeling, met een moestuin, kruidentuin, fruitbomen en een groot insectenhotel, waarmee we verschillende facetten van natuuronderwijs aan willen bieden. Zo zijn er ook plannen voor een buitenlokaal waar allerlei vakken gegeven kunnen worden. Dichtbij Gods schepping. Verbinding, verwondering en waardering, daar draait het allemaal om op de Fontein!’