Onderwijsresultaten

We meten de resultaten van ons onderwijs door middel van het IEP-LVS en methode gebonden toetsen. De kinderen in groep 8 doen het schooleindonderzoek IEP van bureau ICE. Onze school heeft zowel bij het bezoek door de inspectie van het onderwijs in 2014 als in 2016 het basisarrangement toegewezen gekregen. Dat betekent dat de kwaliteit en de randvoorwaarden op orde zijn. In 2018 heeft de inspectie het schoolbezoek geannuleerd vanwege de goede opbrengsten van de school. Ook bij het verificatieonderzoek naar aanleiding van het bestuursbezoek in 2019 is de school positief beoordeeld. In 2020 heeft de inspectie een themaonderzoek uitgevoerd naar burgerschapsonderwijs en het omgaan met verschil in morele opvattingen. De inspectie heeft vastgesteld dat de invulling die de school geeft past binnen de wettelijke eisen. EBS de Fontein valt onder het normale basistoezicht (www.onderwijsinspectie.nl). Meer informatie en cijfers vindt u op www.scholenopdekaart.nl.

Resultaten op basis van referentieniveaus

De resultaten op basis van de referentieniveaus zagen er afgelopen jaren als volgt uit:

Toelichting op de resultaten

Wij richten ons op schoolbreed op betere resultaten. Onze school is van mening dat deze gegevens lees- en interpretatiebegeleiding nodig hebben. Hoe zijn de resultaten behaald? Welke inspanning is geleverd? Zijn aspecten als persoonlijke ontwikkeling en geestelijk welbevinden niet even belangrijk? En zijn deze laatste wel te meten? Toch willen we alert en kritisch blijven op ons handelen. Doen we de juiste dingen? En doen we de juiste dingen goed?