Missie (waar staan we voor)

Wij bieden onze kinderen passend en uitdagend onderwijs van deze tijd.
Wij kennen de waarde van het hebben van een persoonlijke relatie met Jezus Christus en leven deze voor aan de kinderen die aan onze zorg worden toevertrouwd: “Opdat ze hun hoop op God zouden stellen en Zijn daden niet vergeten.” (Ps. 78).

Visie (waar gaan we voor)

Wij geloven in onderwijs dat kinderen leert zich te verwonderen over de schepping, de leefwereld om hen heen. Onderwijs dat kinderen uitdaagt om vaardigheden en kennis te vergroten en rekening houdt met het unieke karakter van ieder kind.

Wij geloven in onderwijs dat kinderen leert een zelfstandige, lerende en reflecterende houding te hebben. Onderwijs dat kinderen leert om bewuste keuzes te maken en verantwoordelijkheid te dragen voor deze keuzes en de dingen die ze doen en zeggen.

Het is onze opdracht om het kind te helpen zich te ontwikkelen als mens: op persoonlijk, sociaal en cognitief vlak. Hierbij streven wij naar een zo hoog mogelijk eindresultaat.