De vereniging

PricoH heeft 13 christelijke basisscholen onder haar beheer. Binnen deze scholen werken ruim 290 medewerkers....

Lees

Identiteit

De Fontein is een evangelische basisschool...

Lees

Onderwijsdoelen

Wij bieden onze kinderen passend en uitdagend onderwijs van deze tijd...

Lees

Onderwijsresultaten

We meten de resultaten van ons onderwijs door middel van Cito-toetsen en methode gebonden toetsen.

Lees

Onderwijskwaliteit

Om de kwaliteit van ons onderwijs te meten en om keuzes te maken...

Lees

Klachten en veiligheid

Alle medewerkers van PricoH doen hun uiterste best om ervoor te zorgen dat uw kind het onderwijs krijgt dat hij/zij verdient.

Lees

Ouderbijdrage en opvang

Jaarlijks wordt van de ouders/verzorgers per kind een vrijwillige bijdrage gevraagd...

Lees

Leerplicht en vervolgonderwijs

Meestal gaat een 4-jarige als vanzelf naar de basisschool.

Lees

Samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 2203 (afdeling Meppel / Hoogeveen / Steenwijk) wil...

Lees