‘Wij helpen elkaar’

‘Wij helpen elkaar’

Ieder kind mag zijn eigen plek innemen en leren om rekening te houden de ander, zonder zichzelf tekort te doen. Hoe we dat doen? Door elkaar te helpen tijdens het werk, door onderzoekend te leren, de Kanjertraining en vooral: door veel met elkaar in gesprek te gaan. ‘Wat doet jouw gedrag met een ander?’, vertelt leerkracht Ronald Wagter.
‘Het is mooi om te zien hoe eerlijk kinderen tegen elkaar kunnen zijn. “Ik hoor/zie dat je dit doet. Is het jouw bedoeling om mij te storen?’’ Op die manier houd je de ander een spiegel voor. Met de Kanjertraining leren we kinderen hoe er naar ze wordt gekeken en hoe ze willen dat er naar ze wordt gekeken.’
Image

Verantwoordelijkheid

‘Ik geef les in de bovenbouw en dat is een mooie leeftijd om ze verantwoordelijkheid te leren dragen. Dat ze het niet voor mij doen, maar voor zichzelf. Daarmee maak ik ook alvast het bruggetje naar het voortgezet onderwijs. Soms lukt het nog niet, dat is ook per kind verschillend, en dan ga ik met ze in gesprek. Daar leren ze alleen maar van.’

Doelenmuur

‘We werken vanaf groep 1 met een data- en doelenmuur in de klas. Met elkaar spreken we groepsdoelen af, die zowel gericht zijn op gedrag als op leren. Als die doelen zijn behaald, volgt er een beloning. Dat hoeft niet groot te zijn: mijn klas mocht bijvoorbeeld een hele dag kauwgom eten. Een groepsdoel kan zijn om alle spullen aan de kapstok te hangen. Het mooie is dat ze dit nu nog steeds doen, omdat het gedrag erin is geslepen. Daar gaat het om!’

Elkaar helpen

‘Op de datamuur is ook de plus-delta terug te vinden. Met de plus-delta kan worden aangegeven wat al goed gaat en wat nog verbeterd kan worden. Dit wordt in school op verschillende manieren gebruikt. In groep 8 kunnen de kinderen bij waar ze goed in zijn of waar nog hulp bij nodig hebben hun naam schrijven. De datamuur is bedoeld om aan te geven waar je goed in bent en waar je hulp bij nodig hebt. Ben je goed in tafels of grote deelsommen? Dan schrijf je dat bij de plus, vind je het juist lastig dan zet je dat bij delta neer. In groep 8 gaan we een stapje verder en zetten kinderen ook hun naam daarbij. Vervolgens helpen kinderen elkaar op deze manier. Dat werkt heel mooi.’
Image

‘Ieder kind mag er zijn’ - Ronald

Image

Leren onderzoeken

‘Kinderen enthousiast maken om elkaar te helpen, maar ook om samen lerend te onderzoeken. Dat doen we met de methode Blink, waarin de wereldoriëntatievakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek samenkomen en ze op onderzoek uitgaan.’

In gesprek

‘Verwonderen over de dingen die je ziet, daar draait het om. Samen in gesprek over wat je meemaakt en bezighoudt en ons hardop afvragen wat God daarin van ons vraagt. Dat is echt heel gaaf!’