‘Het verlossende werk van Jezus staat centraal’

‘Het verlossende werk van Jezus staat centraal’

Het geloof neemt bij ons op school een heel belangrijke plaats in. Onze leerkrachten ontmoeten elkaar en bidden iedere dag voordat de schooldag begint, ook in de klassen is er veel ruimte voor gebed, zingen, kringgesprekken en Bijbelverhalen. ‘Wat vraagt God van ons? Dat staat op de Fontein centraal’, legt leerkracht Evelyn Volders uit.

‘De Fontein is een van de 12 evangelische basisscholen in Nederland. We hebben dan ook een regiofunctie. Kinderen komen uit de hele stad en het buitengebied. Ouders kiezen er heel bewust voor onze school vanwege onze evangelische identiteit, omdat dit aansluit bij hun geloofsbeleving en overtuiging. Dit willen deze ouders ook aan hun kinderen meegeven.’
Image

‘Wat vraagt God van ons?’ - Evelyn

Bewuste keuzes

‘We zijn ons ervan bewust dat we een voorbeeldfunctie hebben voor de kinderen. Daar willen we ook op een goede manier mee omgaan. Christen zijn is een bewuste manier van leven. Als school maken we ook keuzes. In onze schoolbibliotheek vind je bijvoorbeeld geen boeken van Harry Potter, boeken over sprookjes, heksen en elfjes. Kinderen kunnen bij ons kiezen voor andere leuke boeken. Ook op andere gebieden proberen we kinderen bewust te maken en helpen we ze onderscheidingsvermogen te ontwikkelen.’

Bidden voor en met elkaar

‘Mijn collega’s en ik zijn praktiserend christen en we komen iedere schooldag om 07.50 uur bij elkaar in de personeelskamer om te bidden voor de kinderen, ouders, de school, de dag en nemen daar ook de tijd voor. Op maandag en vrijdag in gaan we kleine groepjes uiteen om specifiek voor onze klas te bidden. Bij toerbeurt bereidt een collega ook de opening voor met bijvoorbeeld een Bijbellezing of een lied. Ook is er op vrijdag een groepje ouders dat voor onze school, de kinderen en de gezinnen bidt.’
Image
Image

Fijne sfeer

‘Het is zo prettig om je dag op deze manier te kunnen beginnen. De sfeer in het team is heel erg fijn. We delen hetzelfde geloof en zijn daardoor verbonden met Hem en met elkaar. Ook ouders en stagiaires merken dat op en zeggen dat tegen ons. Hoe fijn is dat?’
Image

Bijbelverhalen

‘We beginnen iedere dag in de kring en zingen van christelijke liedjes (Opwekking) en vertellen Bijbelverhalen met de methode Levend Water. Bijbelverhalen zijn van zichzelf al mooi genoeg en deze methode is heel bijbelgetrouw en sluit dankzij filmpjes en tekeningen mooi aan op de belevingswereld van kinderen. Afgestemd per leeftijdsgroep.’

Sponsorkind

‘Christelijke feestdagen zoals Kerst, Pasen en Pinksteren vieren we uitgebreid, de ene keer in de kerk en de andere keer op school. We steunen ook christelijke goede doelen, zoals het sparen van kinderbijbels en we hebben een sponsorkindje via Compassion: Michael uit Tanzania. De kinderen schrijven brieven met hem.’

‘Bij alles wat we doen vragen we onszelf: Wat vraagt van God van ons? En van daaruit geven we ons onderwijs vorm.’